Acasă

COMUNICAT DE PRESĂ

  • Cei 34 de bursieri ai Fundației „Mitropolitul Bartolomeu” din anul şcolar şi universitar 2022-2023

Pentru cele 34 de burse, oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, pentru anul şcolar şi universitar 2022-2023, şi-au depus dosarul 46 de candidați din întreaga țară. Pentru a stabili o ierarhie echitabilă, care să reflecte obiectiv şi transparent atât performanțele şcolare, cât şi profilul social şi familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor de liceu şi ale studenților a fost făcută pe baza unei grile de punctaj, în timp ce proiectele de cercetare ale masteranzilor şi doctoranzilor au fost evaluate şi notate de o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

În urma evaluărilor, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” i-a desemnat pe cei 34 de bursieri, din acest an școlar și universitar, repartizați după cum urmează:

ELEVI DE LICEU (Lista Completă aici):

1.

FMB-E-R. A. M.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Filofteia”, Brănești, Cl.a XII-a

22,38

2.

FMB-E-R. E.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Filofteia”, Brănești, Cl.a X-a

22,31

3.

FMB-E-S. V. A.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza” Corabia, cl. a X-a

19,8

4.

FMB-E-C. E.

Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung Muscel, cl. a XII-a

18,90

5.

FMB-E-S. V. D.

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, Cl. a XII-a

18,65

6.

FMB-E-S. T. A.

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, Cl. a IX-a

18,29

7.

FMB-E-B. E. B.

Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, cl. A X-a

18,3

8.

FMB-E-L. S. D.

Colegiul Economic „Anghel Rugină”, Vaslui, cl a XI-a

17,94

9.

FMB-E-G. T.

Liceul pentru deficienți de vedere Cluj-Napoca, cl. a XII-a

17,81

10.

FMB-E-M. A. G.

Colegiul Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan”, Cluj, cl. a XII-a

17,50

11.

FMB-E-M. M.

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Corabia, cl. A X-a

17,22

12.

FMB-E-F. F.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” Iași, cl. IX

16,95

13.

FMB-E-B. M. E.

Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung Muscel, cl. a X-a

16,91

14.

FMB-E-C. D. F.

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, cl. a XII-a

16,84

15.

FMB-E-O. M. A.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitr. Dosoftei”, Suceava, cl. IX

16,81

16.

FMB-E-C. F. M.

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Corabia, cl. a IX-a

16,81

17.

FMB-E-P. A. M.

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia, cl. a XII-a

16,81

18.

FMB-E-Z. V. S.

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina, cl. a XI-a

16,65

STUDENȚI(Lista Completă aici):

1.

FMB-S-V. M. V.

Universitatea de Medicină și Farmacia „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, an I

18,32

2.

FMB-S-R. M. V.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, an III

17,95

3.

FMB-S-T. M. C.

Universitatea Politehnică „Gh. Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații, an. II

17,79

4.

FMB-S-I. R. G.

Universitatea  de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, an. II

17,68

5.

FMB-S-S. M. C.

Universitatea Craiova, Facultatea de Medicină, anul IV

17,41

6.

FMB-S-A. I. I.

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe, an III

17,06

7.

FMB-S-P. S. C.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj, an. VI

16,88

8.

FMB-S-C. V. M.

Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină an. III

16,76

9.

FMB-S-T. Ș. A.

Universitatea din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, an. III

16,33

10.

FMB-S-I. A.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, an III

14,50

11.

FMB-S-S. M. E.  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, an. III

13,20

12.

FMB-S-B. V. M.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, an IV

13,16

13.

FMB-S-A. R. D.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, an I

12

14.

FMB-S-I. P.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, an IV

11

MASTERANZI (Lista Completă aici):

1.

FMB-M-B. A. M.

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, An. I

Copingul religios și evenimentele traumatice de viață. Potențialul terapeutic al practicilor religioase

DOCTORAT (Lista Completă aici):

1.

FMB-S-S. T.

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, An. III

Chipuri și veșminte de sfinți ierarhi în iconografia Țărilor Române în secolele XIV-XV

Listele complete cu cei înscrişi pentru concursul de burse, precum şi rezultatele fiecărui candidat sunt publicate pe situl Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”. Cu fiecare bursier, Fundația va încheia un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligațiile ambelor părți pe toată durata derulării bursei.

Bursele pentru elevi, în cuantum de 300 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi masteranzi, de 400 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi este de 500 de lei lunar şi se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând cu data de 15 noiembrie 2022.

         Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar şi universitar este de 103.200 lei, iar până în prezent, în cei 14 ani de activitate, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 465 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.242.300 lei.

           Pr. Bogdan Ivanov                                                                             Ec. Sorin Câlea                   Administrator Fundație                                                                        Contabil Fundație