Patrimoniul Fundației

PATRIMONIUL FUNDAŢIEI

Patrimoniul iniţial al fundaţiei este de 40.000 EURO ai fondatorului, BARTOLOMEU VALERIU ANANIA, putând fi completat cu:

– Donaţii, sponsorizări sau legate; contributii semnificative şi cotizaţii;

– Resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sau comunitare; Manuscrisele, cărţile, arhivele fotografice, înregistrările pe bandă magnetică sau pe suport electronic, corespondenţa, bunurile personale, drepturile de autor ale fondatorului VALERIU ANANIA; păstrate şi expuse în Mânăstirea Nicula;

– Bunuri mobile şi imobile care vor fi dobândite de Fundaţie, prin cumparare, donatie, testament;

– Orice alte venituri realizate în conditiile permise de lege, inclusiv prin infiintarea de persoane juridice cu scop lucrativ.