Scop si obiective

Scopul principal al Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu” îl reprezintă conferirea de burse de studiu, în ţară sau străinătate, tinerilor merituoşi care se remarcă prin rezultate deosebite la învăţăturădar cu posibilităţi materiale reduse.

Bursierii vor fi selecţionaţi prin concursindiferent de confesiune sau etnie, pentru a putea studia la orice nivel – liceal, universitar şi postuniversiar, în ţară sau străinătate – în orice domeniu umanist sau ştiinţific.

Fundaţia îşi propune colaborarea cu diferite unităţi de învăţământ, asociaţii, fundaţii, centre sociale şi alte persoane fizice sau juridice în scopul acordării de sprijin financiar tinerilor cu rezultate bune la învăţătură, care nu pot suporta pe cont propriu costurile necesare studiilor.